Vybavenie a prevádzka

Schéma činnosti personálu

equipment_img8
equipment_img7
equipment_img6
equipment_img4
equipment_img3
equipment_img2
equipment_img1
equipment_img9

Vybavenie

pcap7
pcap6
pcap5
pcap4
pcap3
pcap1
pcap2
pcap8